منشور حقوقی کارمند


منشور حقوق کارکنان

1-حق برخورداری از ماده 609 ، 608 ، 607 قانئن اساسی (قانون تمرد نسبت به ماًمورین دولتی و هتک حرمت اشخاص )و حمایت قانونی در قبال تهدید و توهین افراد در ماده 609 قانون مجازات اسلامی بله صراحت اعلام شده است که هر گونه توهین و یا تهدید کارمندان در محیط کاری 3 تا 6 ماه حبس را شامل می باشد .

2-حق ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم به ارباب رجوع در محدوده وظیفه شغلی خود

3-حق برخورداری از محیط ارام و امن جهت ارائه مراقبت مطلوب و موثر

4-حق مصونیت از هر گونه تعرض و پرخاشگری گفتاری و کرداری

5-حق انجام وظیفه ، فقط در چهارچوب وظایف قانونی و بر اساس اصول علمی و دستورالعملهای مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ارائه خدمات و روشهای درمانی

6-حق برخورداری از سلوک مناسب و تکریم از سوی مسئولین ،کارکنان ، ماًمورین دولتی ، بازرسان ، بیماران و همراهان ایشان

7- حق حمایت و مساعدت قضایی از سوی مسئولین در مواردی که سبب انجام وظایف شغلی مورد پیگرد باشد .

جستجو
دندان شیری (۹۴۰۹ بازدید)
مسواک (۲۷۰۰ بازدید)
عکس (۲۶۷۶ بازدید)
عکس (۲۶۶۶ بازدید)
دندان (۲۵۹۹ بازدید)
ل (۲۴۸۶ بازدید)
بهداشت دندان (۲۴۵۳ بازدید)
لثه (۲۴۱۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...