منشور حقوقی بیمار


منشور حقوق بیمار در ایران

مطابق اساسنامه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

  1. دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است .
  2. اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد .
  3. حق انتخاب و تصمیم گیر ی آزادانه بیمار در دریافت سلامت خدمات باید محترم شمرده شود .
  4. ارائه خدمات سلامت باید مبتنی به احترام به حریم خصوصی بیمار (حق خلوت ) و رعایت اصل راز داری باشد .
  5. دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایت حق بیمار است .
جستجو
دندان شیری (۹۴۱۰ بازدید)
مسواک (۲۷۰۱ بازدید)
عکس (۲۶۷۶ بازدید)
عکس (۲۶۶۷ بازدید)
دندان (۲۶۰۰ بازدید)
ل (۲۴۸۶ بازدید)
بهداشت دندان (۲۴۵۳ بازدید)
لثه (۲۴۱۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...