معرفی کارکنان بخش درمانی


 

 

 

سرپرستار بخش اندو ،ترمیمی و جراحی

سرکار خانم اسعدی

سرپرستار بخش اطفال و پروتز

سرکار خانم شادمهری

پرستاران و کارشناسان بهداشت شامل :

محدثه محمدی

الهام علی آبادی

مریم لشگری

مریم جعفری

تابان عرفان نیا

سیده زهرا مدنی

زهرا رنجبر

خاطره بابایی

مهسا یوسفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جستجو
دندان شیری (۹۴۱۰ بازدید)
مسواک (۲۷۰۱ بازدید)
عکس (۲۶۷۶ بازدید)
عکس (۲۶۶۷ بازدید)
دندان (۲۵۹۹ بازدید)
ل (۲۴۸۶ بازدید)
بهداشت دندان (۲۴۵۳ بازدید)
لثه (۲۴۱۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...