معرفی مسئول واحد


سرکار خانم سمیرا شادمهری (بخش پروتز -فانتوم -اطفال -پلی کلینیک -ارتو) 

سرکار خانم شوکت اسعدی (بخش جراحی -اندو - ترمیم - پریو )

شماره تماس  05831513300

جستجو
دندان شیری (۹۴۰۹ بازدید)
مسواک (۲۷۰۰ بازدید)
عکس (۲۶۷۶ بازدید)
عکس (۲۶۶۷ بازدید)
دندان (۲۵۹۹ بازدید)
ل (۲۴۸۶ بازدید)
بهداشت دندان (۲۴۵۳ بازدید)
لثه (۲۴۱۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...