مسئول امور عمومی


 

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم  فاطمه  قربانی

 

سمت : مسئول محترم امور عمومی دانشکده دندانپزشکی

ghorbanigmail@gmail.com

           مسئول امور عمومی  داخلی 31513311   - 058

 

جستجو
دندان شیری (۹۴۱۰ بازدید)
مسواک (۲۷۰۱ بازدید)
عکس (۲۶۷۶ بازدید)
عکس (۲۶۶۷ بازدید)
دندان (۲۵۹۹ بازدید)
ل (۲۴۸۶ بازدید)
بهداشت دندان (۲۴۵۳ بازدید)
لثه (۲۴۱۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...