مسئول واحد بهداشتی


نام و نام خانوادگی : سرکار خانم  فاطمه  قربانی

سمت : مسئول محترم بهداشتی دانشکده دندانپزشکی

ghorbanigmail@gmail.com

           مسئول واحد بهداشتی   داخلی 31513311 - 058

جستجو
دندان شیری (۹۴۰۹ بازدید)
مسواک (۲۷۰۰ بازدید)
عکس (۲۶۷۶ بازدید)
عکس (۲۶۶۷ بازدید)
دندان (۲۵۹۹ بازدید)
ل (۲۴۸۶ بازدید)
بهداشت دندان (۲۴۵۳ بازدید)
لثه (۲۴۱۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...