معرفی واحد


نام ونام خانوادگی : سرکار خانم  فاطمه  قربانی

سمت : مسئول محترم امور عمومی دانشکده دندانپزشکی

شماره تماس :058-31513311

 

جستجو
دندان شیری (۹۴۱۰ بازدید)
مسواک (۲۷۰۱ بازدید)
عکس (۲۶۷۶ بازدید)
عکس (۲۶۶۷ بازدید)
دندان (۲۶۰۰ بازدید)
ل (۲۴۸۶ بازدید)
بهداشت دندان (۲۴۵۳ بازدید)
لثه (۲۴۱۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...