منشور حقوقی کارمند


منشور حقوق کارکنان

1-حق برخورداری از ماده 609 ، 608 ، 607 قانئن اساسی (قانون تمرد نسبت به ماًمورین دولتی و هتک حرمت اشخاص )و حمایت قانونی در قبال تهدید و توهین افراد در ماده 609 قانون مجازات اسلامی بله صراحت اعلام شده است که هر گونه توهین و یا تهدید کارمندان در محیط کاری 3 تا 6 ماه حبس را شامل می باشد .

2-حق ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم به ارباب رجوع در محدوده وظیفه شغلی خود

3-حق برخورداری از محیط ارام و امن جهت ارائه مراقبت مطلوب و موثر

4-حق مصونیت از هر گونه تعرض و پرخاشگری گفتاری و کرداری

5-حق انجام وظیفه ، فقط در چهارچوب وظایف قانونی و بر اساس اصول علمی و دستورالعملهای مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ارائه خدمات و روشهای درمانی

6-حق برخورداری از سلوک مناسب و تکریم از سوی مسئولین ،کارکنان ، ماًمورین دولتی ، بازرسان ، بیماران و همراهان ایشان

7- حق حمایت و مساعدت قضایی از سوی مسئولین در مواردی که سبب انجام وظایف شغلی مورد پیگرد باشد .جستجو
دندان شیری (۵۱۵۷ بازدید)
عکس (۱۸۸۱ بازدید)
عکس (۱۸۷۶ بازدید)
دندان (۱۸۲۴ بازدید)
مسواک (۱۷۹۶ بازدید)
لثه (۱۶۹۵ بازدید)
بهداشت دندان (۱۶۵۱ بازدید)
سخنان بهداشتی (۱۵۸۸ بازدید)
ل (۱۵۵۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...