منشور حقوقی بیمار


منشور حقوق بیمار در ایران

مطابق اساسنامه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

  1. دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است .
  2. اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد .
  3. حق انتخاب و تصمیم گیر ی آزادانه بیمار در دریافت سلامت خدمات باید محترم شمرده شود .
  4. ارائه خدمات سلامت باید مبتنی به احترام به حریم خصوصی بیمار (حق خلوت ) و رعایت اصل راز داری باشد .
  5. دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایت حق بیمار است .


جستجو
دندان شیری (۵۱۶۵ بازدید)
عکس (۱۸۸۳ بازدید)
عکس (۱۸۸۲ بازدید)
دندان (۱۸۲۹ بازدید)
مسواک (۱۷۹۹ بازدید)
لثه (۱۷۰۱ بازدید)
بهداشت دندان (۱۶۵۶ بازدید)
سخنان بهداشتی (۱۵۹۲ بازدید)
ل (۱۵۶۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...