معرفی کارکنان بخش درمانی


 

 

 

سرپرستار بخش اندو ،ترمیمی و جراحی

سرکار خانم اسعدی

سرپرستار بخش اطفال و پروتز

سرکار خانم شادمهری

پرستاران و کارشناسان بهداشت شامل :

غزل حصاری

الهام قاضی مطلق

فاطمه روحانی

گوهر عسگری پور

سیمین علی بابائی

فرزانه قربانی

یاسمن کفاش پور

مریم لشگری

سمیه محمدی رازی

محبوبه حاتمی

مریم جعفری

تابان عرفان نیا

سیده زهرا مدنی

 

 

 

 جستجو
دندان شیری (۵۱۶۴ بازدید)
عکس (۱۸۸۳ بازدید)
عکس (۱۸۸۲ بازدید)
دندان (۱۸۲۸ بازدید)
مسواک (۱۷۹۹ بازدید)
لثه (۱۷۰۱ بازدید)
بهداشت دندان (۱۶۵۶ بازدید)
سخنان بهداشتی (۱۵۹۲ بازدید)
ل (۱۵۶۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...