معرفی کارکنان بخش درمانی


 

 

 

سرپرستار بخش اندو ،ترمیمی و جراحی

سرکار خانم اسعدی

سرپرستار بخش اطفال و پروتز

سرکار خانم شادمهری

پرستاران و کارشناسان بهداشت شامل :

محدثه محمدی

الهام علی آبادی

مریم لشگری

مریم جعفری

تابان عرفان نیا

سیده زهرا مدنی

زهرا رنجبر

خاطره بابایی

مهسا یوسفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


جستجو
دندان شیری (۶۶۳۶ بازدید)
عکس (۲۲۲۶ بازدید)
عکس (۲۲۱۳ بازدید)
مسواک (۲۱۵۷ بازدید)
دندان (۲۱۵۱ بازدید)
بهداشت دندان (۱۹۹۴ بازدید)
لثه (۱۹۷۷ بازدید)
سخنان بهداشتی (۱۸۶۴ بازدید)
ل (۱۸۵۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...