معرفی مسئول واحد


سرکار خانم سمیرا شادمهری (بخش پروتز -فانتوم -اطفال -پلی کلینیک -ارتو) 

سرکار خانم شوکت اسعدی (بخش جراحی -اندو - ترمیم - پریو )

شماره تماس  05831513300


جستجو
دندان شیری (۶۶۲۰ بازدید)
عکس (۲۲۲۶ بازدید)
عکس (۲۲۱۳ بازدید)
مسواک (۲۱۵۵ بازدید)
دندان (۲۱۵۱ بازدید)
بهداشت دندان (۱۹۹۴ بازدید)
لثه (۱۹۷۷ بازدید)
سخنان بهداشتی (۱۸۶۳ بازدید)
ل (۱۸۵۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...