مسئول امور عمومی


 

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم  فاطمه  قربانی

 

سمت : مسئول محترم امور عمومی دانشکده دندانپزشکی

ghorbanigmail@gmail.com

           مسئول امور عمومی  داخلی 31513311   - 058

 


جستجو
دندان شیری (۶۶۳۶ بازدید)
عکس (۲۲۲۶ بازدید)
عکس (۲۲۱۳ بازدید)
مسواک (۲۱۵۷ بازدید)
دندان (۲۱۵۱ بازدید)
بهداشت دندان (۱۹۹۴ بازدید)
لثه (۱۹۷۷ بازدید)
سخنان بهداشتی (۱۸۶۴ بازدید)
ل (۱۸۵۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...