مسئول امور عمومی


 

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم  فاطمه  قربانی

 

سمت : مسئول محترم امور عمومی دانشکده دندانپزشکی

ghorbanigmail@gmail.com

           مسئول امور عمومی  داخلی 31513311   - 058

 جستجو
دندان شیری (۵۱۶۴ بازدید)
عکس (۱۸۸۳ بازدید)
عکس (۱۸۸۲ بازدید)
دندان (۱۸۲۸ بازدید)
مسواک (۱۷۹۹ بازدید)
لثه (۱۷۰۱ بازدید)
بهداشت دندان (۱۶۵۶ بازدید)
سخنان بهداشتی (۱۵۹۲ بازدید)
ل (۱۵۶۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...