شرح وظایف مسئول واحد


بارگذاری در خصوص پیام های بهداشتی

دستورالعمل و پیشگیری ازبیماریهای دهان و دندان ومشورت از اساتید متخصص

مکاتبه و تهیه گزارش از اساتید مجرب

مکاتبه و ارسال پیام های بهداشتی ودستورالعمل پیشگیری از بیماری ها


جستجو
دندان شیری (۶۷۵۵ بازدید)
عکس (۲۲۳۳ بازدید)
عکس (۲۲۲۲ بازدید)
مسواک (۲۱۶۴ بازدید)
دندان (۲۱۵۷ بازدید)
بهداشت دندان (۱۹۹۷ بازدید)
لثه (۱۹۸۱ بازدید)
سخنان بهداشتی (۱۸۷۴ بازدید)
ل (۱۸۶۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...