مسئول واحد بهداشتی


نام و نام خانوادگی : سرکار خانم  فاطمه  قربانی

سمت : مسئول محترم بهداشتی دانشکده دندانپزشکی

ghorbanigmail@gmail.com

           مسئول واحد بهداشتی   داخلی 31513311 - 058


جستجو
دندان شیری (۶۶۳۶ بازدید)
عکس (۲۲۲۶ بازدید)
عکس (۲۲۱۳ بازدید)
مسواک (۲۱۵۶ بازدید)
دندان (۲۱۵۱ بازدید)
بهداشت دندان (۱۹۹۴ بازدید)
لثه (۱۹۷۷ بازدید)
سخنان بهداشتی (۱۸۶۴ بازدید)
ل (۱۸۵۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...