مسئول واحد بهداشتی


نام و نام خانوادگی : سرکار خانم  فاطمه  قربانی

سمت : مسئول محترم بهداشتی دانشکده دندانپزشکی

ghorbanigmail@gmail.com

           مسئول واحد بهداشتی   داخلی 31513311 - 058جستجو
دندان شیری (۵۱۶۴ بازدید)
عکس (۱۸۸۳ بازدید)
عکس (۱۸۸۲ بازدید)
دندان (۱۸۲۸ بازدید)
مسواک (۱۷۹۸ بازدید)
لثه (۱۷۰۱ بازدید)
بهداشت دندان (۱۶۵۶ بازدید)
سخنان بهداشتی (۱۵۹۲ بازدید)
ل (۱۵۶۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...