تماس با ما


                           دفتر ریاست دانشکده دندانپزشکی                          31513333-058

                           مسئول دفتر                                                31513333-058

                           آموزش دانشکده دندانپزشکی                              31513322 -058     

                           کلینیک تخصصی                                          31513300 -058

                           امور عمومی                                              31513311  - 058 

                            نگهبانی                                                     -------

                            فرهنگی                                                      ------

                            کد پستی                                                      ----

                            آدرس          جاده ارکان بعد دانشکده بهداشت قبل از دانشکده پزشکی

 جستجو
دندان شیری (۵۱۵۸ بازدید)
عکس (۱۸۸۲ بازدید)
عکس (۱۸۷۶ بازدید)
دندان (۱۸۲۴ بازدید)
مسواک (۱۷۹۶ بازدید)
لثه (۱۶۹۶ بازدید)
بهداشت دندان (۱۶۵۱ بازدید)
سخنان بهداشتی (۱۵۸۸ بازدید)
ل (۱۵۵۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...